Undgå firmabilbeskatning – nemt med ny app!

Er du træt af den ekstra skattebetaling af firmabil,  kan splitleasing være en løsning. Splitleasing, også kaldet dele-leasing, fungere således at arbejdsgiver og medarbejder deler alle udgifter, alt efter hvordan private og erhvervskilometre fordeler sig.

Da der ikke stilles fri bil til rådighed, så sker der ikke nogen beskatning af fri bil – du sparer hele firmabilbeskatningen.

Der stilles dog en række krav til ordningen for at SKAT accepterer, at der ikke sker beskatning af fri bil, blandt andet:

At der indgås to særskilte aftaler på bilen. En til henholdsvis arbejdsgiver og medarbejder.

At den samlede leasingydelse fordeles på leasingtagerne i forhold til de faktiske antal kørte kilometer.

Leasingtagerne betaler de samme løbende omkostninger til bilens drift pr. kørt kilometer, ligesom eventuelle særskilte, udgifter som f.eks. skader og lignende.

Leasingydelser betales af hver part direkte til leasinggiver, ligesom hver part hæfter for deres egen del heraf. Derudover skal leasinggiver foretage regelmæssige slutafregninger af den faktiske kørsel.

Leasingydelserne skal tillægges forholdsmæssige driftsudgifter. Således opkræves aconto budgetterede omkostninger til service, dæk, forsikring, grøn ejerafgift og brændstof. Såfremt kørslen og fordelingen måtte ændre sig, så afregner vi måned til måned – og vi regulerer alle omkostninger – du skal ikke selv gøre noget.

MyLeaseCar anbefaler at du rådfører dig med en selvstændig rådgiver eller revisor før indgåelse af splitleasingaftalen, idet der er forskel på kørselsmønster, biltype og virksomheds- og personlige skatteforhold.

Det er en forudsætning for SKAT godkendelse af splitleasing, at ordningen varetages af en autoriseret leasinggiver. Der skal føres en detaljeret kørebog, som dokumenterer omfanget af privat og erhvervskørsel.

MyLeaseCar gør det mere enkelt end nogensinde med GPS tracker og tilhørende app. Vi installerer en GPS i bilen med tilhørende program, som gør det lettere end nogensinde at føre kørebog, som SKAT kræver det.

split-app04